การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ (สัญญาต่อเนื่อง ๓ ปี)

ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

Comments are closed.