การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบจ่ายไฟฟ้า ทางพิเศษบูรพาวิถี (สัญญาต่อเนื่อง ๓ ปี)

ประกาศวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕Comments are closed.