การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ทางพิเศษบูรพาวิถี (สัญญาต่อเนื่อง ๓ ปี)

เลขที่ กจด.ปจ.๖๕/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.