การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบจ่ายไฟฟ้า ทางพิเศษบูรพาวิถี (สัญญาต่อเนื่อง ๓ ปี)

ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

Comments are closed.