การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติสำหรับรถ กทพ.ที่ปฏิบัติงานบนทางพิเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.