การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

วันที่ประกาศ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔Comments are closed.