การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ Easy Pass และระบบจ่ายบัตรอัตโนมัติ ATD ของทางพิเศษบูรพาวิถี

ประกาศวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Comments are closed.