การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบป้ายกำหนดความเร็ว (Matrix Sign) แบบ Full Color ทางพิเศษบูรพาวิถี

เลขที่กจด.ปจ. ๑๒/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Comments are closed.