การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบจ่ายไฟฟ้าทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (สัญญาต่อเนื่อง ๓ ปี)

เลขที่ กจด.ปจ.๗๗/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

Comments are closed.