การจ้างซ่อมแซมและและบำรุงรักษาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๘๔/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖

Comments are closed.