การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ (สัญญาต่อเนื่อง ๓ ปี)

ประกาศวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕Comments are closed.