การจ้างซ่อมและบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP ประจำศูนยควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร,ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช,ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี,ศูนย์ควบคุมทางพิเศากาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง

ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

Comments are closed.