การจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

Comments are closed.