การจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕Comments are closed.