การจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและบำรุงรักษาระบบงานขายและเติมเงิน (Point of Sale) ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด 9 กุมภาพันธ์ 2564 – 15 กุมภาพันธ์ 2564

 

Comments are closed.