การจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precisioin Air) ประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษ จำนวน ๙ เครื่อง

เลขที่ กจด.ปจ.๕๗/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕


Comments are closed.