การจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air) ประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษ จำนวน ๙ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕



Comments are closed.