การจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า ประจำศูนย์ควบคุมทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช

เลขที่ กจด.ปจ.๖๗/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.