การจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ของทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช

ประกาศวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.