การจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ของทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช

เลขที่ กจด.ปจ.๖๔/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕


Comments are closed.