การจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ของระบบเก็บค่าผ่านทางในทางด่วนเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช ต่อเนื่อง ๓ ปี

ประกาศวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕Comments are closed.