การจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ของระบบเก็บค่าผ่านทางในทางด่วนเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช ต่อเนื่อง ๓ ปี

ประกาศวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.