การจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่ กจด.ปจ.๗๕/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.