การจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manula Lane) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.