การจ้างตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ. ตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Comments are closed.