การจ้างตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงานของทางพิเสษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี ตามข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

ประกาศวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.