การจ้างตัดรองเท้าบูททรงสูงหนังสีดำสำหรับพนักงานจัดการจราจร ประจำปี ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปจ.๒๗/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

Comments are closed.