การจ้างตัดรองเท้าบูททรงสูงหนังสีดำสำหรับพนักงานจัดการจราจร ประจำปี ๒๕๖๗

เลขที่ กจด.๒๒/๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.