การจ้างตัดหญ้า กำจัดวัชพืชใต้ทางพิเศษ และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร (รวมทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์)

เลขที่กจด.ปจ. ๘๘/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

Comments are closed.