การจ้างตัดหญ้า กำจัดวัชพืชบริเวณใต้ทางพิเศษ และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๒ ครั้ง

ประกาศวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.