การจ้างตัดหญ้า กำจัดวัชพืชบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๓ ครั้ง

วันที่ประกาศ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.