การจ้างตัดหญ้า กำจัดวัชพืชในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร (รวมทางพิเศษบางนา-ท่าเรือ) จำนวน ๑ ครั้ง

วันที่ประกาศ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.