การจ้างตัดหญ้า กำจัดวัชพืชใต้ทางพิเศษ และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร (รวมทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์)

เลขที่ กจด.ปจ.๘๘/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

Comments are closed.