การจ้างตัดหญ้า กำจัดวัชพืชใต้ทางพิเศษ และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร (รวมทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์)

ประกาศวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕Comments are closed.