การจ้างตัดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.