การจ้างตัดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ช่าง ผู้ช่วยช่าง และพนักงานขับเครื่องจักร สังกัด ฝบร. และ กวพ. ประจำปี ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.