การจ้างตัดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานตำแหน่ง ช่าง ผู้ช่วยช่าง และพนักงานขับเครื่องจักร สังกัด ฝบร. และ กวพ. ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

ประกาศวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Comments are closed.