การจ้างตัดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานตำแหน่ง ช่าง ผู้ช่วยช่าง และพนักงานขับเครื่องจักร สังกัด ฝบร. และ กวพ. ประจำปี ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓)

ประกาศวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่  ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.