การจ้างตัดแต่งต้นไม้บริเวณ ช่วง กม.๒๑+๑๐๐ ถึง กม.๒๑+๙๐๐ และช่วง กม.๒๒+๐๐๐ ถึง กม.๒๒+๕๐๐ ท่าเรือ-ดาวคะนอง และ ดาวคะนอง-ท่าเรือ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

ประกาศวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

Comments are closed.