การจ้างติดตั้งอุปกรณ์ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับตู้ไม้กั้นช่องทางเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (ETC) ในทางด่วนเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช

ประกาศวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

Comments are closed.