การจ้างทำกิจกรรมสื่อสารการตลาดและส่งเสริมการตลาดเชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ช่วงระยะเวลา สิงหาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.