การจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานเกษียณอายุการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขที่ กจด.ปจ.๔๙/๒๕๖๔   ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.