การจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขที่ กจด.ปจ.๔๙/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔


แชร์

Comments are closed.