การจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ ๒๐ ปี ๒๕ ปี ๓๐ ปี ๓๕ ปี และ ๔๐ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขที่ กจด.ปจ.๘๖/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔


แชร์

Comments are closed.