การจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.