การจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๔๔/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕


Comments are closed.