การจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานเกษียณอายุการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๔๔/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

Comments are closed.