การจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ ๒๐ ปี ๒๕ ปี ๓๐ ปี ๓๕ ปี และ ๔๐ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.