การจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ ๒๐ ปี ๒๕ ปี ๓๐ ปี ๓๕ ปี และ ๔๐ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕แชร์

Comments are closed.