การจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ ๒๐ ปี ๒๕ ปี ๓๐ ปี ๓๕ ปี และ ๔๐ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๔๙/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.